דו"ח איכות המים רבעון 3 לשנת 2016 מודיעין מכבים רעות

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001),

הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין-מכבים-רעות, דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.7.16 - 30.9.16

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: רשת. מספר דגימות מתוכנן: .51. מספר דגימות שבוצעו: 51. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות: 51. אחוז דגימות תקינות: 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%.

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 7. מספר דגימות שבוצעו: 7. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות: 7. אחוז דגימות תקינות: 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%.

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 13. מספר דגימות שבוצעו: 13. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות: 13. אחוז דגימות תקינות: 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%.

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן: 71. מספר דגימות שבוצעו: 71. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות: 71. אחוז דגימות תקינות: 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%.

 

REV32016

ממצאי  הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. צרכן המבקש פרטים נוספים מוזמן לפנות למשרדי מי מודיעין טל' 1800-300-420