תאריך 30.8.16

הודעה על שינוי בדרך עדכון נפשות בתאגידי המים- בעקבות חוק חדש

באוגוסט 2016 נשלחו מכתבים לתושבי העיר מודיעין מכבים רעות מתאגיד מי מודיעין, בהם מודיע תאגיד מי מודיעין על שינוי שנעשה בחוק, בדרך בה מעודכן מעתה מספר הנפשות בכל יחידת דיור.

עפ"י כללי תאגידי המים והביוב כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת בנכס. 

כדי לעדכן את מספר הנפשות, קבע החוק עד לאחרונה, כי יש לשלוח לתאגיד צילום של תעודת זהות עם ספח לכל אדם מעל גיל 18 הגר בנכס

עם זאת, לאחרונה שינתה רשות המים את הדרישות, ומעתה נקבע כי מספר הנפשות בנכס  ייקבע לפי נתונים שמגיעים מהמערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין במשרד הפנים.

הבעיה היא, שהנתונים של מרשם האוכלוסין לא תמיד תואמים את הנתונים הקיימים  במערכת התאגיד, - אותם עדכנו התושבים.  

בתאגיד מי מודיעין הבינו את הבעיה, ולכן החל צוות התאגיד בביצוע בדיקות נתונים של מספרי נפשות הקיימות במערכת התאגיד, מול נתונים מהמערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין.

בבדיקות נערך רישום קפדני של אי התאמות בין הנתונים החדשים לנתונים הקיימים במערכת, ובעקבות כך נשלחו בשבוע שעבר מכתבים לתושבי העיר, בהם מוסברות הנחיות החוק החדש, וכן מוסברות תוצאות הבדיקה ומהם הצעדים שמומלץ לתושבים לנקוט בעקבותיה.

  • יש תושבים שלא נמצאה כל סתירה בין מספר הנפשות המעודכן במערכת לבין מספר הנפשות המעודכן במרשם האוכלוסין והם קיבלו הודעה על כך.
  • אצל אחרים נמצאו אי התאמות, והם עודכנו בדיוק מהן  אי ההתאמות, וכן נכתב כי עליהם להגיש לתאגיד אסמכתא על מספר הנפשות הקיים בנכס, ע"י שליחת תעודת זהות עם ספח פתוח לכל אדם מעל גיל 18 בנכס. ילדים מתחת לגיל 18 רשומים כידוע בתעודת הזהות של ההורים, בצירוף טופס עדכון פרטי צרכן
  • ברצוננו לחדד, כי נפש אחת או שתיים מקבלות אותה הקצאה – 14 מ"ק לתקופת חשבון דו חודשית

נדגיש כי המכתבים נשלחו כדי לאפשר לתושבים לבצע את שליחת האסמכתא באופן מיידי, ולהימנע מאי התאמות העלולות להשפיע על החיוב בחשבונות המים הקרובים. ניתן לשלוח את תעודות הזהות לתאגיד מי מודיעין דרך המייל לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס: 9750936 - 08