להלן דו"ח איכות המים רבעון 2 לשנת 2016 מודיעין מכבים רעות

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001),הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין - מכבים – רעות, דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1/1/2016-30/6/2016

להלן פירוט הבדיקות:

סוג הבדיקה- שגרתית,  סוג נקודה- רשת, מספר דגימות מתוכנן- 99,  מספר דגימות שבוצעו-99, אחוז ביצוע- 100%,  מספר דגימות תקינות- 99,  אחוז דגימות תקינות- 100%,  מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

סוג הבדיקה- שגרתית,  סוג נקודה- מאגר/בריכה יציאה, מספר דגימות מתוכנן- 12,  מספר דגימות שבוצעו-12, אחוז ביצוע- 100%,  מספר דגימות תקינות- 12,  אחוז דגימות תקינות- 100%,  מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

סוג הבדיקה- שגרתית,  סוג נקודה- כניסה ממקור מקורות, מספר דגימות מתוכנן- 25,  מספר דגימות שבוצעו-25, אחוז ביצוע- 100%,  מספר דגימות תקינות- 25,  אחוז דגימות תקינות- 100%,  מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

סך הכל מספר דגימות מתוכננות:136. מספר דגימות שבוצעו 136. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות 136;אחוז דגימות תקינות 100%. מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

ממצאי  הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. 
צרכנים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין בטלפון 1800-300-420

hatsi2016