בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מספר 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות דיווח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.
הדוח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לתאריכים 1.10.17 עד 31.12.17

פירוט תוצאות דוח איכות המים לרבעון זה

סוג הבדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 53. מספר הדגימות שבוצעו 53. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 50- ראו הסבר למטה. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%.

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 8. מספר דגימות שבוצעו: 8. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 8. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן:15. מספר דגימות שבוצעו: 15. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 15. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן: 76. מספר דגימות שבוצעו: 76. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 73. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

הסבר בנוגע לבדיקות תקינות: בתאריך 2.10.17 בוצעו בדיקות ברשת העירונית והועברו למשרד הבריאות, לצערנו עקב תקלה טכנית במשרד הבריאות לא הועברו הבדיקות למעבדה.

צרכנים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין בטלפון 1800-300-420

מכרז מספר 01-2018 לעריכת ביטוחי מי מודיעין בע"מ

למסמכי המכרז לחצו כאן

למודעת המכרז בעברית לחצו כאן 

למודעת המכרז בערבית לחצו כאן 

מסמך הבהרות 1

מכרז פומבי מספר 01/2018 לעריכת ביטוחי החברה

  1. תאגיד המים מי מודיעין בע"מ (להלן: "החברה") מזמין את אלה המתקיימים בהם התנאים המוקדמים המפורטים להלן, להציע הצעתם למתן כיסוי ביטוחי של מפרט הביטוחים המפורט במסמכי המכרז הרצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "הכיסוי הביטוחי").
  2. מטרת המכרז היא לבחור חברת ביטוח או סוכנות ביטוח אשר באמצעותם יעשו כל כיסויי הביטוח המפורטים במסמכי המכרז

תנאי סף: רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה:

חברת ביטוח:

  1. שביום פרסום המכרז הוא תאגיד הרשום כדין בישראל. המורשה כדין לעסוק בביטוח במדינת ישראל, על ידי המפקח על הביטוח, ואשר מחזיק ברישיון מבטח.
  2. בעלת תיק ביטוח בביטוח כללי ("ללא ביטוחי חיים ופנסיה") של 250,000,000 ₪ לפחות בשנת 2015.
  3. חברת ביטוח המיוצגת במכרז זה ע"י סוכן ביטוח מטעמה תמציא העתק רישיון סוכן ביטוח בתוקף.

סוכן ביטוח:

  1. בעל רישיון סוכן ביטוח בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז. ותק בביטוח בן חמש שנים לפחות כסוכנות ביטוח מורשית.
  2. בעל תיק ביטוח כללי (ללא ביטוחי חיים ופנסיה) בהיקף פרמיות של 5,000,000 ₪ לפחות בתקופת 12 החודשים שקדמו להגשת ההצעה.

את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי החברה ברח' לב העיר 14, בית יהונתן – קומה 3 , קניון עזריאלי מודיעין, מודיעין מכבים רעות מתאריך: 28.1.18 משעה 9:00 עד 14:00.

הנוסח המלא של מסמכי המכרז ותנאי הסף מופיעים באתר האינטרנט של החברה.

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על נספחיהן בהתאם להוראות המכרז) הינו ביום 18/02/2018 בשעה 12:00


את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר) לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד רח' לב העיר 14, בית יהונתן קומה 3, קניון עזריאלי , מודיעין מכבים רעות.

ישיבת הבהרות תתקיים ביום 8.2.18 בשעה 10:00 במשרדי התאגיד. לפרטים, ניתן לפנות בפקס 08-9722213.


טל אוחנה- רואת חשבון ועורכת דין, מנכ"ל מי מודיעין

 

 

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.
הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים  1.7.17-30.9.17

פירוט תוצאות דוח איכות המים לרבעון זה

 סוג הבדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 46. מספר הדגימות שבוצעו 46. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 46. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%.

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 14. מספר דגימות שבוצעו: 14. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 14. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן:8. מספר דגימות שבוצעו: 8. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 8. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן: 68. מספר דגימות שבוצעו: 68. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 68. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

ממצאי הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. צרכנים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין 
בטלפון  1800-300-420

בלילה שבין תאריך 27.11.17 ותאריך 28.11.17 תתקיים הפסקה באספקת מים החל מהשעה 21:00 בלילה ועתידה להסתיים בשעה 05:00 לפנות בוקר למחרת. מדובר בעבודה גדולה ומורכבת שדורשת הפסקת מים ארוכה. 

להלן רשימת הרחובות בהם יושפעו בתים רבים מסגירת המים. נא הערכו בהקדם: 

אבני החושן 
אחלמה 
אודם 
אייר 
בדולח
הלוח העברי 
הנביאים  
חגי ישראל 
חויבת אלכסנדרוני 
חטיבת גבעתי 
חטיבת גולני 
חטיבת הנח"ל  
חטיבת הצנחנים 
חטיבת יפתח  
חשון 
טבת 
יהלום 
יחזקאל הנביא 
ירחים 
ירמיהו הנביא 
ישעיהו הנביא 
ישפה 
כיכר חטיבת הנגב 
כיכר חטיבת הראל 
כסלו 
לשם 
מבצע דני,
מבצע דקל 
מ
בצע חורב 
מבצע חירם 
מבצע לוט 
מבצע נחשון 

מבצע עובדה 
מבצע קדש 
מבצע יואב 

מבצע יונתן
מבצע קילשון 
מגדל המנורה 
מגדל ים  
מיכה הנביא 
נופך

ניסן

סיון 

עובדיה הנביא
עמק בית שאן 
עמק האלה 
עמק זבולון 
ענבר 
פטדה 
רב אלוף דוד אלעזר 
רב אלוף חיים בר לב  
רב אלוף חיים לסקוב 
רב אלוף יעקב דורי 
רב אלוף מרדכי מכלף 
רב אלוף משה דיין 
רב אלוף דוד אלעזר 
רב אלוף יגאל ידין 
שמואל הנביא 
שש משזר 
שני 
תכלת  
תרשיש 
תשרי 

תתי-קטגוריות