צוות מי מודיעין שמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם למלא את הטפסים בשירות הלקוחות. 

אנו מקפידים להנגיש כל טופס חדש שאנו מעלים לאתר. עם זאת, הטפסים המונגשים ארוכים יותר מטפסים רגילים.
לכן, באפשרותכם לבחור האם להוריד טופס מונגש אם יש לכם צורך בו, או למלא טופס קצר- בכל מקום בו ניתנת החלופה

טופס הוראת קבע בבנק

טופס הרשאה להוראת קבע בכרטיס אשראי

טופס בקשה לפיצול תשלום בהוראת קבע

טופס מקוון לעדכון פרטי צרכן מים

טופס דיווח על מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור

טופס הצהרה על קריאת מונה מים

טופס בקשה לבירור חיוב חריג בצריכת מים

טופס בקשה להכרה בנזילהטופס מונגש לבקשה להכרה בנזילה

טופס החלפת פרטי משלםטופס מונגש- החלפת פרטי משלם

בקשה לקבלת היתר להזרמת שפכים חריגים

 

טפסים להיתרי בנייה 

טופס 1 טופס בקשה לפתיחת תיק

טופס 2 טופס הצהרת קבלן על קו ביוב/מים משותף

טופס 3 טופס הצהרה על קו ביוב/מים לקבוצת רכישה לקבוצת רכישה

טופס 4 טופס הצהרה על קו ביוב/מים משותף קבוצת רכישה עם מיופה כוח

טופס 5 התחייבות לרכישת מד מים מתאגיד מי מודיעין

טופס 6 טופס הנפקת מד מים לקבלן

טופס 7 טופס ריכוז דרישות התאגיד לפני טופס 4

טופס 8 הצהרה על התאמת מספור הכנה למדי מים למספור הדירה

טופס 9- הצהרה על שטיפת מערכת הביוב

טופס 10 הצהרת קבלן להעברת פרטיכל מסירה

טופס 11 קריאת מד מים דירתי נלווה לפרוטוקול המסירה

 

טפסים לחברת ניהול

טופס 2א- בקשת חברת הניהול להירשם כצרכן בנכס

טופס 2ד- בקשת חברת הניהול לביטול רישום כצרכן בנכס

טופס 2ה- בקשה של נציגות בית משותף לביטול רישום של חברת הניהול כצרכן בנכס